เครื่องพ่นยา มีแบบไหนบ้าง

เครื่องพ่นยา เป็นอุปกรณ์ที่มีหัวฉีดใช้สำหรับการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และสารเคมีเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งปุ๋ยทางใบ ไปที่พืช เครื่องพ่นยาที่ใช้ในทางเกษตรกรรมมีอยู่หลายชนิด ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องพ่นยาแบบไหนเครื่องพ่นยาตามท้องตลาดจะมีจำหน่ายอยู่มากมายหลายประเภท หากต้องการเลือกซื้อไปใช้งานอย่างคุ้มค่า ตรงตามความต้องการ ลองมาดูเครื่องพ่นยา หรือถังพ่นยา ว่าแบบไหนที่เหมาะใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมราคา เป็นเครื่องพ่นยาแบบที่ใช้กำลังเครื่องยนต์ในการฉีดพ่นน้ำยา โดยเครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์สามารถฉีดพ่นน้ำยาออกมาได้ไกลและแรงที่สุด แต่มีราคาที่แพงที่สุดเช่นกัน โดยเครื่องพ่นยาชนิดนี้ใช้ฉีดพ่นยาในบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง เครื่องยนต์นั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมัน(เบนซิน ออโตลูป)

อ่านต่อ