เลือกใช้ถังเก็บน้ำ บนดินหรือใต้ดินดี

ถังเก็บน้ำ มีไว้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ตอนน้ำไม่ไหล ใช้ร่วมกับระบบจ่ายน้ำทั้งแบบจ่ายขึ้นและจ่ายลง แต่บางบ้านที่ไม่ได้มีปริมาณการใช้น้ำมากนัก สามารถใช้น้ำจากระบบประปาได้โดยตรงไม่ จำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำ เพียงแต่อาจจะต้องประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เวลาที่น้ำไม่ไหลเท่านั้นเอง การเลือกขนาดถังเก็บน้ำพิจารณาจากจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เวลาในการกักเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ แบบถังเก็บน้ำบนดิน วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับการติดตั้ง ติดตั้งบนพื้นดิน บนอาคาร บนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ จากแรงแรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ใช้ภายในที่อยู่อาศัย หรืออาคารทั่วไป ข้อดีคือการซ่อมบำรุง และการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้ง่าย ข้อเสียคืออาจทำให้ดูไม่เรียบร้อย การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้ในกรณีที่บ้านหรืออาคารมีพื้นที่จำกัด และต้องการให้เรียบร้อยสวยงาม โดยอาคารนั้นต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้องระวังมากกว่าการติดตั้งบนดิน ทำความสะอาดได้ยากกว่า เราควรคำนึงถึงในการเลือกติดตั้งถังน้ำ คือ อายุการใช้งานของถังเก็บน้ำ […]

อ่านต่อ