เลือกทำเลบ้าน ให้เหมาะกับคุณ

ทำเลบ้าน สำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องทำเลที่ตั้ง คนแต่ละคนมีความชอบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ชอบอยู่ในเมือง ชานเมืองหรือชนบท ถ้างั้นทำเลแบบไหนละที่จะเหมาะสม จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ขอแนะนำแนวทางการหาทำเลที่สำหรับสร้างบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัย 1. ระบบสาธารณูปโภค ต้องมีระบบน้ำ ไฟฟ้า ที่รองรับความต้องการพื้นฐาน แต่ยุคนี้เรื่องอินเตอร์เน็ตก็ควรต้องมีด้วยเช่นกัน 2. การเดินทาง ควรคำนึงถึงเมื่อเราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ทั้งการเดินทางไปทำงาน ไปซื้อของจับจ่ายใช้ซอย โรงพยาบาล โรงเรียน หากเราอยู่ไกลสถานที่สำคัญเหล่านี้ แน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องเสียไปคือเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3. ความปลอดภัย ไม่ควรห่างไกลเกินไป […]

อ่านต่อ