บานเปิดหรือบานกระทุ้ง แบบไหนดี

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเลือกหน้าต่าง สำหรับใช้ภายในที่พักอาศัย บ้าน หรืออาคาร อาจจะมีความสงสัยในการเลือกใช้ หน้าต่างระหว่างบานเปิด หรือบานกระทุ้ง ทั้งสองอย่างมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็คือบานหน้าต่างเหมือนกัน แต่ลักษณะไม่เหมือนกัน หน้าต่างแบบบานเปิด มีข้อดีคือหากลมนั้นพัดมาในทิศทางตรงข้ามกับหน้าต่างที่เราเปิดอยู่ หน้าต่างแบบบานเปิดนั้นจะดักรับแรงลมได้ดี แต่หากลมพัดมาในทิศทางเดียวกับ บานหน้าต่างที่เปิดออก ลมจะไม่สามารถพัดเข้ามาในตัวบ้านหรืออาคารได้ แต่ข้อดีของหน้าต่างแบบเปิดนั้น หากมองจากภายจะให้ความรู้สึกเรียบร้อยกว่า หน้าต่างแบบบานกระทุ้ง เมื่อเราเปิดบานกระทุ้งจะสังเกตุเห็นว่าไม่ว่าลมจะพัดมาจากทิศทางไหน เมื่อว่ากระทบกับบานกระทุ้ง หน้าต่างจะรับแรงรับได้ดี แต่ส่วนใหญ่ลมจะเข้าจากทางด้านล่างของบานหน้าต่าง ข้อดีที่สำคัญอย่างนึงของบานกระทุ้งคือ จะรับแรงได้ดีกว่า บานกระทุ้งจึงมีโอกาสเสียหายได้น้อยกว่าบานเปิด หากท่านใดมีความคิดจะเปลี่ยนบานหน้าต่าง ลองดูว่าท่านจะเลือกแบบไหนที่จะเหมาะสมกับที่ๆ จะนำไปใช้งาน […]

อ่านต่อ