สายยาง ขนาดเท่าก๊อกทำไมใส่ไม่ได้

สายยาง ทุกๆ บ้านเลือกใช้เพื่อเป็นทางเดินน้ำ เอาไว้รดน้ำต้นไม้บ้าง ล้างรถบ้าง สายยางที่ดีมีคุณภาพจะสามารถใช้งานได้หลายปี ไม่กรอบ แตกหักได้ง่าย แต่บางคนเลือกสายยางมาอย่าง ดี มีคุณภาพแต่พอนำมาใส่กับก๊อกน้ำที่บ้าน กลับใส่ไม่ได้ ทั้งๆ ที่ซื้อมาขนาดเดียวกับก๊อกน้ำ ปัญหานี้เคยเกิดกับบางท่านมาแล้ว ควรเลือกซื้อสายยางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าก๊อกน้ำที่ใช้ 1/8 หรือ 1 หุน 1 นิ้วจะมีขนาด 8 หุน ตัวอย่าง หากก๊อกน้ำมีขนาด 1/2 ให้เลือกใช้สายยางขนาด 5/8 ทั้งนี้เพื่อเวลาเราสวมใส่สายยางกับก๊อกน้ำจะสามารถทำได้ง่าย ควรมีเข็มขัดรัดทำรัดช่วย […]

อ่านต่อ