ประตู UPVC มันดีอย่างนี้เอง

ประตู หากท่านเคยประสบปัญหาประตูใช้งานได้ไม่นานเกิดการผุพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูที่เป็นเนื้อไม้ บางก็มีปลวกแมลงกัดกิน แทะ จะใช้ประตูพีวีซีธรรมดาก็ไม่แข็งแรง แตก ชำรุดได้ ง่าย จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ขอแนะนำประตูที่จะช่วยลดปัญหานี้ไป ประตูแบบยูพีวีซี (UPVC) นอกจะแข็งแรงแล้ว ยังมีความสวยงาม ทนทานอีกด้วย แล้วประตูนี้มันดีอย่างไร วัสดุ ยูพีวีซี (uPVC) หรือ ไวนิล (Vinyl) ก็คือ วัสดุ Unplastizide Poly Vinyl Choride โดยผลิตจากปิโตรเคมี […]

อ่านต่อ