เลือกทำเลบ้าน ให้เหมาะกับคุณ

ทำเลบ้าน

เลือกทำเลบ้าน ให้เหมาะกับคุณ

ทำเลบ้าน สำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องทำเลที่ตั้ง คนแต่ละคนมีความชอบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ชอบอยู่ในเมือง ชานเมืองหรือชนบท ถ้างั้นทำเลแบบไหนละที่จะเหมาะสม จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ขอแนะนำแนวทางการหาทำเลที่สำหรับสร้างบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัย

ทำเลสร้างบ้าน

1. ระบบสาธารณูปโภค
ต้องมีระบบน้ำ ไฟฟ้า ที่รองรับความต้องการพื้นฐาน แต่ยุคนี้เรื่องอินเตอร์เน็ตก็ควรต้องมีด้วยเช่นกัน

2. การเดินทาง
ควรคำนึงถึงเมื่อเราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ทั้งการเดินทางไปทำงาน ไปซื้อของจับจ่ายใช้ซอย โรงพยาบาล โรงเรียน หากเราอยู่ไกลสถานที่สำคัญเหล่านี้ แน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องเสียไปคือเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. ความปลอดภัย
ไม่ควรห่างไกลเกินไป เปลี่ยว หรือเดินทางลำบาก มีคดีอาชญากรรมบ่อย ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ตั้งดังกล่าว

4. สิ่งแวดล้อม
ควรห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ฝุ่น ควัน หรือเสียงที่จะรบกวน

หากเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมได้แล้ว ต้องการจะสร้างบ้าน ต้องการช่างหรือผู้รับเหมา สามารถปรึกษางานกับทาง จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ เรามีกลุ่มให้บริการในเครือเราทั้ง จิ้น โยธา และรับเหมาก่อสร้าง บ้าน โรงงาน ที่พักอาศับ อาคารสำนักงาน

 

Posted in สาระคนรักบ้าน and tagged , , , .