นางสงกรานต์

สงกรานต์

นางสงกรานต์

นางสงกรานต์ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ท้าวกบิลพรหม (หรือท้าวมหาพรหม) ผู้สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 3 มีหน้าที่สอดส่องดูแลมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าบนโลกมนุษย์มี

เด็กน้อยธรรมบาลกุมาร เป็นผู้มีความรู้มาก จึงอยากจะลองภูมิ พระองค์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ได้แก่ ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน? ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน? และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน?

โดยมีข้อแม้ว่า หากธรรมบาลกุมารตอบได้ถูก ท้าวกบิลพรหมก็จะตัดเศียรของตนเอง เพื่อบูชาธรรมบาลกุมาร แต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย เมื่อธรรมบาลกุมารได้ยินปริศนานั้น ก็ขอเวลาไปหาคำตอบ 7 วัน

ผ่านไป 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ไม่สามารถขบคิดหาคำตอบของปริศนานั้นได้ ขณะที่พยายามคิดอยู่ใต้ต้นไม้ บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ ธรรมบาลกุมารได้ยินนกผัวเมียคุยกัน ถึงเรื่องที่ท้าวกบิลพรหมเสด็จมาถามปริศนากับตน โดยนกสามีได้เผลอบอกคำตอบของปริศนานั้นออกมาว่า...

"ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก(หรืออาบน้ำ) ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน"

เมื่อเด็กน้อยธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบคำตอบดังนั้นแล้ว วันรุ่งขึ้นเขาจึงนำคำตอบนี้ไปบอกท้าวกบิลพรหม พอพระองค์ทราบดังนั้นก็ตกใจที่เด็กน้อยสามารถตอบได้ถูก จึงต้องรักษาสัจจะด้วยการตัดเศียรตนเองเพื่อบูชาธรรมบาลกุมาร

ขอบคุณภาพจากและข้อมูลจาก

http://news.thaipbs.or.th/content/156101
https://www.thairath.co.th/content/1541011
https://www.tnews.co.th/contents/502403

ภาพวาดเสมือนจริงของ สมภพ บุตราช

นางสงกรานต์
นางสงกรานต์3

ก่อนจะตาย ท้าวกบิลพรหมได้เรียกธิดาทั้ง 7 องค์ ได้แก่ นางทุงสะเทวี, นางโคราคเทวี, นางรากษสเทวี, นางมัณฑาเทวี, นางกิริณีเทวี, นางกิมิทาเทวี, นางมโหทรเทวี ออกมาบอกกล่าวว่า เมื่อตัดเศียรตนเองแล้ว อย่าปล่อยให้เศียรหล่นลงพื้นแผ่นดินเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไฟก็จะไหม้โลก อย่าโยนขึ้นไปบนอากาศ เพราะจะทำให้ฝนแล้ง และหากนำเศียรไปทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้งเหือดไปหมด มีวิธีเดียว คือ ธิดาต้องนำพานมารองรับเศียรของพระองค์

นางทุงสะเทวี ผู้เป็นธิดาองค์โต เป็นคนแรกที่นำพานมารองรับเศียรของท้าวกบิลพรหม จากนั้นนางทุงสะเทวีก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุกๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ แต่ละนางเป็นตัวแทนของวันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม and tagged , , .