เลือกใช้ถังเก็บน้ำ บนดินหรือใต้ดินดี

ถังเก็บน้ำ

เลือกใช้ถังเก็บ น้ำบนดินหรือใต้ดินดี

ถังเก็บน้ำ มีไว้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ตอนน้ำไม่ไหล ใช้ร่วมกับระบบจ่ายน้ำทั้งแบบจ่ายขึ้นและจ่ายลง แต่บางบ้านที่ไม่ได้มีปริมาณการใช้น้ำมากนัก สามารถใช้น้ำจากระบบประปาได้โดยตรงไม่
จำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำ เพียงแต่อาจจะต้องประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เวลาที่น้ำไม่ไหลเท่านั้นเอง การเลือกขนาดถังเก็บน้ำพิจารณาจากจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เวลาในการกักเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้

ถังเก็บน้ำ
ถังเก็บน้ำใต้ดิน

การเลือกถังเก็บน้ำ

แบบถังเก็บน้ำบนดิน วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับการติดตั้ง ติดตั้งบนพื้นดิน บนอาคาร บนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ จากแรงแรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ใช้ภายในที่อยู่อาศัย หรืออาคารทั่วไป ข้อดีคือการซ่อมบำรุง และการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้ง่าย ข้อเสียคืออาจทำให้ดูไม่เรียบร้อย

การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้ในกรณีที่บ้านหรืออาคารมีพื้นที่จำกัด และต้องการให้เรียบร้อยสวยงาม โดยอาคารนั้นต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้องระวังมากกว่าการติดตั้งบนดิน ทำความสะอาดได้ยากกว่า

เราควรคำนึงถึงในการเลือกติดตั้งถังน้ำ คือ

  • อายุการใช้งานของถังเก็บน้ำ
  • ขนาดและจำนวนถังเก็บน้ำ
  • พื้นที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ
  • ความสะดวกสบายในการติดตั้ง ดูแลรักษาและทำความสะอาด
  • ระบบท่อที่เชื่อมต่อถังเก็บน้ำจะต้องมีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

ขอบคุณภาพประกอบจาก
https://www.scgbuildingmaterials.com

Posted in สาระคนรักบ้าน and tagged , , , , .