แผ่นพื้น เสา ท่อและวงบ่อ

เรามีโรงผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน

วงถังส้วมและฝาปิด

ท่อใยหิน

ท่อคอนกรีต

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

บ่อพักพร้อมฝา

โรงผลิตแผ่นพื้น จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ วัสดุก่อสร้าง ลพบุรี